Nemes András Csaba

A Lét(ezés) megnyilvánulásai
Nemes András Csaba művészeti szemszögéből
„Mert az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért.” 1Krón 28,9
De, mit lát nemes András Csaba?
Az emberi érzések kötéltáncának vagyunk szemtanúi Nemes A. Csaba mai kiállításán. A Lét(ezés) sarkalatos vagy éppen „hétköznapi” eseményeit ábrázolja, e térhez idomulva, nagyra nőtt alakjai által. Ezek a humanoid alakok minden esetben másodlagos üzenetet hordoznak. Látszólag görnyedt hátú vagy éppen feszesen demonstráló, máskor a lendület feszültségében torzuló figurák mögötti gondolatiság a legfontosabb ezen a kiállításon. Nemes A. Csaba meseszerű olykor földönkívülivé torzuló figurái az emberi Lét(ezés) eseményeit és annak kihívásait ábrázolják.
A posztmodern óta a művészet velejárója, hogy elgondolkodtat és a tálalt témában a saját vélemény kialakítására kényszerít bennünket. Hogy mit láthatunk? Mindenki döntse el magának. Abban a szerencsés helyzetben vagyok ma esete, hogy kivételesen nem kell végső következtetést megfogalmaznom, magyarázatot adnom, még lelkipásztorként sem. A művész maga is azt szeretné, ha a szemlélő maga alakítana ki saját véleményt. Gondolkozásra késztetne bennünket.
Felfedezhetjük ma többek között a fájdalom, szenvedés, siker, megalkuvás, kiégés allegóriáját. Nemes A. Csaba Egzisztencia lényegét.
A monokróm kiállítás színes, szobortól szoborig változó, üzenetvilágot hordoz, arra hívok mindenkit, fedezzük fel magunk számára a vélt vagy valós üzenetet, megtekintve a kiállítást.
Bibza Gábor